Activitats i serveis per a escoles

  • Xerrades per a conscienciar i incentivar la mobilitat.
  • Suport en projectes d’internacionalització per a centres educatius.
  • Tallers de formació en documentació Europea (currículum Europass, Mobility) dirigit a joves.
  • Gestió de pràctiques en empresa a Europa.
  • Experiències en immersió en escoles d’altres països.
  • Organització de setmanes culturals per als alumnes de secundària i primària.

SETMANES CULTURALS