Terra d’acollida

 

 

PROGRAMES D’ACOLLIDA PER A JOVES ESTRANGERS EN EMPRESES DE LLEIDA

Practica l’anglès a la teva empresa

A IDee acollim joves i professionals d’altres països europeus, principalment de Suècia i Irlanda, que volen tenir una experiència laboral al nostre país.
Una bona manera d’incentivar l’aprenentatge de l’anglès a l’empresa és acollint aquests estudiants.
La llengua, eina per a la integració a Catalunya

Són molts els joves i professionals que arriben a Catalunya sense saber res de la nostra llengua i cultura, i des d’IDEE (Fundació per a la innovació i el desenvolupament en l’educació i l’emprenedoria) volem donar-los l’oportunitat de conèixer-les i conèixer-nos, mitjançant assessorament, tutorització i formació, i a través de diferents tallers dins de l’àmbit cultural.

 1. Formació de joves estudiants de formació professional amb mancances lingüístiques cap al català, bàsicament degudes a la seva procedència estrangera. En aquest cas se’ls oferirà formació teòrica – pràctica en forma de tallers de pràctiques en el seu àmbit de treball per tal que adquireixin les competències lingüístiques bàsiques per a la seva professió i per a una òptima adaptació laboral.
  Amb aquest taller tractem de proporcionar eines, contingut i estratègies relacionades amb la llengua catalana als estudiants per tal que assoleixin una millor adaptació i coneixement de la professió que desenvolupen. Considerem molt important realitzar un seguiment i tutorització dels alumnes que participen en el taller així com avaluar de forma continuada l’aprenentatge dels estudiants (350 hores, normalització lingüística, món laboral).
 2. Acollida de professionals i professors estrangers de diferents àmbits. Taller d’acollida i introducció a la llengua i cultura catalana.
  Volem presentar de forma dinàmica, participativa i comparativa, els diferents aspectes culturals i lingüístics del català i de Catalunya des de l’àmbit professional. S’inclouran activitats que fomentin el coneixement real de la llengua (tallers de català tècnic en funció de la branca professional dels visitants) i la cultura. Atès el perfil dels visitants ens proposem realitzar un intercanvi crític de coneixements mitjançant un diàleg fluid sobre aspectes socials i culturals entre els països dels professionals i Catalunya. (20 hores. Introducció a aspectes lingüístics, culturals i socials).
 3. Formació i acollida d’estudiants d’altres països dintre de diferents programes i/o convenis internacionals perquè puguin fer una integració a Catalunya a través del coneixement d’empreses de la terra que emprin el català com a llengua vehicular, proporcionant tallers per a una millor inserció i un primer contacte amb la cultura i la llengua catalana, i perquè puguin adaptar-se òptimament a les empreses lleidatanes.
  Per tal de desenvolupar els tallers, farem activitats que fomentin el coneixement real de la llengua en l’entorn de la feina que desenvoluparan en el seu lloc de treball i la cultura catalana.
  Els estudiants rebran seguiment i tutorització, i el tipus d’avaluació serà de forma continuada.
  (30 hores). Introducció a aspectes lingüístics, culturals i socials sempre de forma pràctica i en funció de la feina en la qual realitzaran les seves activitats pràctiques.

En tots els casos es farà seguiment i tutorització, l’avaluació serà continuada i les activitats es faran al centre d’FP ILERNA a Lleida, tot i que també s’oferiran activitats culturals en altres llocs de la ciutat.

Volem facilitar la inserció laboral i l’emprenedoria, promoure l’ús vehicular de la llengua catalana i incentivar el coneixement del català entre els professionals i estudiants europeus o internacionals que ens visiten.

 

Projecte subvencionat per la Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

gencatprojecteterraacollida