Voluntariat Internacional


IDEE és una entitat acreditada per enviar Voluntaris (SVE), aquest servei ofereix la possibilitat de participar en accions de voluntariat arreu del món en projectes de temàtica variada. També oferim la possibilitat de participar en la nostra entitat com a voluntaris. La durada del voluntariat és de 2 a 12 mesos i l’edat de 18-30 anys. El nostre programa d’enviament està finançat per la UE i cobreix el transport, l’allotjament, la manutenció i els diners de butxaca.