Activitats per a escoles i professors


  • Formació del professorat a UK i Irlanda: Cursos en CLIL, Reflective Teaching, Cert. TESOL, Materials Development, Student-Centrede Teaching, Creative Teaching: English & Performing Arts Language, Methodology & Culture, Teacher training, Essential Language Teaching Knowledge and Skills.
  • Organització de setmanes culturals per a alumnes de secundària i primària.
  • Experiències en immersió en altres escoles al Canadà.
  • Gestió de pràctiques en empresa a Europa.
  • Xerrades per a conscienciar i incentivar la mobilitat.
  • Suport en projectes d’internacionalització per a centres educatius.
  • Tallers de formació per a joves per a fer el currículum Europass o altres documents europeus
  • Projectes Erasmus+. Elaboració de programes de Job Shadowing per a centres escolars.