Qui somfoto_qui-som

IDEE és una fundació privada sense afany de lucre dedicada a la innovació i el desenvolupament en l’educació i l’emprenedoria.

L’entitat va néixer el 2010 i té com a principal objectiu potenciar la innovació educativa i el desenvolupament  en educació i emprenedoria.

 

 

Àmbit:

 • La Fundació desenvolupa principalment les seves activitats en les següents comunitats autònomes: Catalunya, Aragó,   País València i les Illes Balears.

La missió

 • Generar un procés d’informació, orientació, emprenedoria i empowerment continu tant de persones com de les entitats i   col·lectius de referència en l’àmbit social, educatiu i empresarial,per a la inserció laboral, l’autoocupació, la Responsabilitat   Social Corporativa i el desenvolupament econòmic sostenible.
 • Promoure i promocionar la formació, l’ocupació i autoocupació al llarg de la vida de les persones de forma contínua i   constant.
 • Gestionar els recursos educatius necessaris per a la consecució dels fins.

La visió

 • L’aprenentatge permanent.
 • Els projectes destinats a promoure la qualitat dels sistemes d’educació i formació mitjançant la innovació.
 • Les xarxes i gestió del coneixement de forma transversal.
 • L’educació i formació de les persones de forma continua i constant.

 Objectius

Amb l’ànim d’impulsar l’educació i el desenvolupament en l’educació i l’emprenedoria pensem que cal internacionalitzar el nostre objectiu fundacional i per això volem:

 • Arribar a l’excel·lència a través de l’educació.
 • Promoure la mobilitat d’alumnes i professors.
 • Intercanvi de bones pràctiques entre centres educatiu europeus.
 • Impulsar la Internalització amb la potenciació de pràctiques transnacionals.
 • Projectes de cooperació entre escoles on es desenvolupin programes conjunts de intercanvi personal.
 • Integració de les empreses a nivell europeu mitjançant projectes que promocionin la innovació i el treball.
 • Projectes sectorials entre empreses i institucions d’FP per crear nous plans d’estudi i desenvolupar formes innovadores   d’ensenyança.
 • Potenciació plataformes TIC per aconseguir la internacionalització.

Com treballem per aconseguir aquests objectius?

Per aconseguir el nostre objectiu d’internacionalització IDEE organitza :

 • Estades culturals i lingüístiques per a joves, famílies i adults.
 • Pràctiques en empresa a l’estranger.
 • Projectes Europeus.
 • Formació en innovació educativa.

A les escoles:

 • Assessorament i organització  en el seu projecte d’internacionalització mitjançant eTwinning, projectes europeus,estades   culturals a l’estranger,crèdits de síntesi a l’estranger,estades lingüístiques a l’estranger,projectes AICLE.

Als estudiants i professionals:

 • Assessorament personalitzat en el seu procés de internacionalització :millora de idioma estranger,estades lingüístiques a   l’estranger,pràctiques a l’estranger i altres programes.

On som:

 • Fundació per a la innovació o desenvolupament en l’educació i l’emprenedoria.F.Giné.