Centres Educatius


IDEE gestiona projectes d’internacionalització en els centres educatius col•laboradors, oferint formació a l’estranger per als seus professors i alumnes juntament amb l’organització i gestió integral de diferents sortides arreu d’Europa i Canadà amb objectius lingüístics i dins del marc Eramus+.